Granule a jak se v nich vyznat

30.09.2009 12:53

 

GRANULE A JAK SE V NICH VYZNAT

 

     

  

Kvalitní výživa je pro správný rúst a vývin našich zvířecích miláčkú velmi dúežitá. Rozhodnutí, zda krmit komerčně vyráběným krmivem nebo domácí stravou,

je na každém majiteli. V dnešním článku se za­měříme na granule.

Není snadné se zorientovat v nabídce krmiv, zna­ček je na našem trhu velké množství. Každá značka granulí se dále dělí na jednotlivé řady podle stáří, velikosti či

aktivity zvířete.

Jak gra­nule správně vybrat? Co vlastně granule obsahují?

Odpovědi hledejte v následujícím přehledu.

Co jsou to vlastně granule?

Jedná se o kompletní krmnou směs (kks) určenou pro všechny plemena psú a koček všech věkov)

Tch a hmotnostních kategoríí. Složení směsí se líší u každé značky granulí. Tato směs např. obsahuje:

maso nebo masovou moučku, obiloviny, vitamíny a minerál­ní látky, konzervanty, ovoce, zeleninu,

doplňkové látky (kloubní výživu atd.) Tyto složky jsou v krminl v rÚzném hmotnostním a druhovém

zastoupení.

Právě zastoupení jednotlivých složek je hlavním faktorem kvality granulí.

Jaký je rozdíl mezi domácí va­řenou stravou a granulemi?

Je to v první řadě hygienick)T aspekt a jednoduchost skladování a přípravy. Výhodu granulí je jejich vyváženost,

majitel má jistotu, že zvíře dostává vše, co potřebuje, ve správném poměru a množství. Samozřejmě se musí

jednat o granule kvalitních a renomovaných výrobcÚ a značek. (Ne hypermarketo­vé, supermarketové a ekonomické

řady - tyto granule obsahují velké množství soli a zvířata se na nich stávají závislými! Hlavním znakem těchto granulí

je ne­kvalitní složení. Mohou obsahovat např. hodně sóji, chlebové moučky atd. Živo­čišná bílkovina je zastoupena

ve formě hovězího tuku, kuřecích kúží, kostní moučky atd. Proto jsou také tak levné.) Granule renomovaných

značek mají pozitivní vliv na zdraví našich miláčkú, jsou plnohodnotně vyvážené. Obsahují kvalítní masové směsi,

vitamíny, mine­rály, tuky. bílkoviny. stopové prvky atd.

Proč krmit raději granulemi než konzervami?

Chovatel psa nebo kočky často váhá, čím nakrmít svého miláčka. Konzerva přípa­dá většíně lidí atraktívnější.

Zdá se, že je masítější a pěkně voní. ale není to vždy pravda. To, co voní člověku, nemusí vo­nět zvířeti.

Jelikož jsou konzervy větši­nou tepelně konzervovány, část žívín se pří výrobě ztratí. Kvalitní značky potřeb­né

živiny doplňují, což se ale odrazí na ceně. Krmít kvalítnímí konzervamí vel­ká plemena psú

mllže být finančně ná­ročné. Nevýhodou konzerv je í nutnost rychlé spotřeby po otevření.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotli­vými značkami granulí?

Granule často lidem případají jednotvár­né a stále stejné, tak proč bychom mělí za některé

platít více než několíkanáso­bek? Rozdíl mezí jednotlivými značkamí múže být velký.

Kvalita granulí je závislá hlavně na prvotní surovině (maso nebo masová moučka), ze které budeme gra­nule

vyrábět a také na technologickém postupu jejich výroby, který má velký vlív na kvalítu výsledného produktu.

Neméně dúležítý je obsah všech dúleží­tých živin, vitamínú a mínerálú. Mnoho výrobcú také používá receptury

oboha­cené o další doplňky výživy, například látky zlepšující trávení (probíotika, pre­biotika atd.) Při výběru granulí

je dobré podívat se i na doporučené dávkování. Levnější krmiva mohou mit proti jiným i dvojnásobné dávkování.

Je dobré zkoušet nové značky granulí?

Jestlíže máte pocit, že zvíře po urči­té značce granulích neprospivá tak, jak by mělo, má špatnou kvalitu srsti a

problémy se zaživáním, tak je změna samozřejmě na místě. Pro vyzkoušení nové značky je lepší koupit menši

bale­ní na zkoušku. Psovi nebo kočce nemu­sí nové granule chutnat nelilo po nich múžou mít zažívací problémy

(prújem, zvracení). V případě přechodu na no­vou značku provádíme změnu postup­ně. Do púvodního krmiva

přimichává­me krmivo nové, přechod provádíme v prÚběhu cca deseti dnú. První den dáme jen trochu

nového krmiva (cca 20% nového a 80% púvodního krmiva), další dny poměr nového krmiva postup­ně zvyšujeme.

V případě, že kupujeme granule osvědčené, vyplati se koupit větší balení, které vycházi cenové vý­hodněji.

Nedoporučuji stálé střidání značek např. po několíka týdnech, jak to mnozí majitelé dělají. Domnívají se, že

jejich zvířecímu miláčkovi stále stej­né granule už nemúžou chutnat a chtějí přilepšit. Ale každá značka

granulí má své specifické složení. Nové krmivo je nejefektivněji zpracováváno po určité době návyku, přibližně až

po 6 týdnech od počátku krmení.

 

Jak poznám, že zvíře po určité značce granulí prospívá?

Prvním znakem jsou pevné, tmavé vý­kaly odpovídajícího množství. Tím se částečně ujistíme,

že krmení se dobře tráví.

Po delší době (cca 6 - 8 týdnů) se projeví další viditelné účinky správné­ho výběru.

Správnými znaky jsou dobrá kondice, lesklá srst, zdravá kúže a psy­chická pohoda zvířete.

 

 

Jaké nejdůležitější látky na­lezneme v granulích a jaký je jejich

hlavní význam pro orga­nismus psa a kočky?

 

 

Vitamíny jsou velmi dúležité pro organismus. Po­dílejí se na aktivitě řady

enzymú a jsou nezbytné pro život.

    D dúležitý pro tvorbu kostry, zubú, srsti a kúže

    E chrání buňky v organismu, má význam pro plodnost, svaly a nervy

    C podporuje organísmus proti poškození a má velký význam pro imunitu

      H biotin má vliv na správnou funkci jater a kvalitu srsti

 

      B široká skupina vitamínů, která se podílí na správném fungování zažívacího traktu


  A
nezbytný pro růst a dobrý zrak

 

Minerální látky Jejich úloha pro organismus je nepo­stradatelná. Minerálni látky jsou ne­zbytné pro správný vývoj kostry a ji­ných orgánú (seznam níže).

 

   Vápník (Ca)

             spolu s fosforem se uplatňuje při tvorbě kostry a zubů

                Fosfor (P)

             spolu s vápníkem se podílí na tvorbě kostry a zubů

             Sodík (Na)

             ovlivňuje tělní tekutiny a nervový systém

             Draslík (K)

    uplatňuje se při metabolismu tuků, cukrů, je důležitý pro zažívací trakt

Chlór (CI)

podílí se na trávení

Hořčík (Mg)

je nezbytný pro tvorbu kostry a nervové­ho aparátu

Síra (Si)

             je obsažena ve většině bílkoVin, má vliv na chrupavky a kosti

 

 

Velmi významnou roli v KKS mají zá­sobní a energetické látky

    Bílkoviny - jsou nezbytné k tvorbě no­vých tkání, k rÚstÚ a udržování a nápra­vě tkání stávajících.  Jsou základní sta­vební složkou všech orgánú.

    Aminokyseliny - jsou základními sta­vebními jednotkami bílkovin

   Tuky - maji funkci zásobních a ener­getických látek a jsou nosiči vitamínÚ (A, D, E, K)

   Cukry-sacharidy - jsou hlavnim zdro­jem energie

 

Jaké je rozdělení granulí podle velikosti a stáří zvířete?

Aby se zamezilo nedostatečné energe­tické potřebě, tak většina renomova­ných výrobců krmiv vyrábí rúzné typy

granulí dle hmotnosti a věku zvířete (viz tabulka níže)

Základní rozdělení velikosti plemen psů Trpasličí (1 - 2,5 kg)

      čivava, pražsky krysařík

    Malé (5 - 14 kg)

             Jezevčík, kavalír klng charles španěl

       Střední (14 - 25 kg)

        border kolie, chodský pes

      Velké (25 - 58 kg)

           výmarský ohař, německý ovčák

     Obří (45 - 95 kg)

                           německá doga, anglický mastif

 

Základní rozdělení krmiv dle věku a aktivity psa

Štěněčí

• Puppy - musí obsahovat vvváženf podíl vápníku, fosforu a dalších lá­tek, které se do těla štěněte

dostávají od jeho prvního přijímání krmi,-a (od 3 týdne). Dúležité je. obsah těchto látek odpovídal

potřebám psa. protože malá plemena vyspívají dříve (od 7-13 měsí­cú) a velká a obří plemena psú

ukončují svúj tělesný vývoj až po 24. měsíci.

upp' granule se dělí na:

 

• Puppy-junior - growth - rostoucí ště11ata, hodí se pro většínu štěňat

 

• Puppy-Iarge breed - pro štěňata vel­kjTch a obřích plemen psú

ospělý pes

• Adult dog - od 12 měsícÚ do 7 let, obsahují vyvážený podíl látek dúležitých pro normální a vyvážený život.

 

• Adult Large breed - dospělí psi vel­kých plemen

Zátěž

·    Maintenance - zachovávací

• Zátěžová krmiva - active high per­formance - jsou určená pro aktivní a služební psy,

také pro kojící a březí feny Mají vyšší obsah zásobních a ener­getických látek.

Staré a obézní

• Senior-Light - od 71et a více, mají snížený obsah základních nutričních látek.

Citlivé psy

• Lamb + Rice (jehněčí a rýže), Salmon + Rice (losos + rýže), určeno pro psy s citlivou kúží

a alergiky a pro psy se zažívacími obtížemi

 

Text:O.N veterinární klinika Canisvet Fata: Milatl Kolouch, Atleta lfarvátlková, Květa Tomatlová, www.nevyinfo

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

—————

Zpět